دوره و شماره: دوره 2، شماره 3 - شماره پیاپی 5، آذر 1401، صفحه 5-85 (پاییز) 
مروری نوین بر فناوری ریزآرایه: مبانی تئوریک، ساختار داده خام، تحلیل‌های آماری و تفسیر نتایج

صفحه 5-30

آرش جوانمرد؛ کریم حسن پور؛ محمد سلیمان اختیاری؛ آیه سادات صدر؛ زهرا رودباری؛ پویا مطیع نوپرور؛ فرزاد غفوری


ارزیابی عملکرد اقتصادی گوسفندان لری‌بختیاری و آمیخته رومانف-لری‌بختیاری

صفحه 45-57

مختارعلی عباسی؛ آذر راشدی ده صحرائی؛ امیر طاهری یگانه؛ مهراب فرجی