اهداف و چشم انداز

مجله اصلاح و به نژادی دام به صورت فصلنامه  به منظور اعتلای تحقیقات علمی و توسعه مرزهای دانش در زمینه های مختلف مرتبط با ژنتیک دام های اهلی و موجودات موثر بر زندگی بشر، دستاوردهای پژوهشی و ایده های تحقیقاتی اساتید، دانشجویان، و پژوهشگران را به چاپ می رساند. فراهم آوردن بستر لازم برای ارائه یافته های علمی و ترویج آن ها در حوزه‌های ژنتیک، اصلاح نژاد، بیوتکنولوژی، نانوبیوتکنولوژی، کشت سلولی، و بیوانفورماتیک از اهداف مجله می باشد.

تمام زمینه های OMIC، تکنولوژی محاسباتی و آماری، شبیه سازی رایانه ای،  محور-RNA-DNA پروتئین  تا فنومیک و QTL، ژن‌درمانی، ژنتیک جمعیت، ژنتیک کمی، ژنتیک مولکولی و مهندسی ژنتیک، فیلوژنی و تکامل، ژنتیک محاسباتی، اپی ژنتیک، و بیماری های ژنتیکی در زیر مجموعه چشم اندازهای این مجله می باشد.