تعداد مقالات: 6

1. برآورد پارامترهای ژنتیکی برای صفت نسبت چربی به پروتئین شیر در گاوهای شیری ایران

دوره 1، شماره 1، پاییز 1400، صفحه 5-21

همایون فرهنگ فر؛ مسلم باشتنی؛ مهشید محمدپناه؛ علیرضا اقبال


2. بررسی چند شکلی ژنCTSK و ارتباط آن با صفات لاشه و فراسنجه‏های خونی در گوسفندان آمیخته افشاری×برولامرینو با روش PCR-SSCP

دوره 1، شماره 1، پاییز 1400، صفحه 23-33

لیلا محمدی؛ محمدطاهر هرکی نژاد؛ رضا پسندیده؛ مجید پسندیده


6. بررسی پارامترهای ژنتیکی و فنوتیپی صفات رشد پیش از شیرگیری و بعد از شیرگیری گوسفندان لری با استفاده از مدل تک متغیره

دوره 1، شماره 1، پاییز 1400، صفحه 75-88

زهرا یگانه پور؛ هدایت الله روشنفکر؛ جمال فیاضی؛ میر حسن بیرانوند؛ محمد قادرزاده