درباره نشریه

 

به اطلاع محققین گرامی که علاقه مند به چاپ دستاوردهای پژوهشی خود در مجله اصلاح و به‌ نژادی دام هستند می رساند که جهت ارسال مقاله به نکات زیر دقت نمایند.

1-      مقاله را در دو فایل شامل فایل اصلی مقاله و فایل مشخصات نویسندگان ارسال نمایید.

2-       کلیه جداول و اشکال مربوطه در داخل فایل اصلی مقاله باشد.

3-      متن مقاله، منابع، نحوه ارجاع دهی در داخل مقاله و ...  طبق فرم مجله تنظیم شود.