دوره و شماره: دوره 3، شماره 1 - شماره پیاپی 7، خرداد 1402، صفحه 5-82 
مدل‌سازی و ارزیابی ژنتیکی متغیّر پنهان رشد در گوسفند کرمانی

صفحه 51-61

مرتضی مختاری؛ زهرا رودباری؛ نجمه کارگر برزی؛ محمد سفلایی شهربابک؛ محمد رضا قائدی فر


بررسی اثر وراثت سیتوپلاسمی بر صفات رشد در گوسفند عربی با استفاده از روش بیزی

صفحه 73-82

مریم پناهی زاده؛ محمدتقی بیگی نصیری؛ محمود نظری؛ جمال فیاضی