دوره و شماره: دوره 3، شماره 2 - شماره پیاپی 8، شهریور 1402، صفحه 5-59 
بررسی بیان ژن IGF2 در بافت‌های عضلانی و چربی پشت کمر گوسفند کرمانی

صفحه 5-17

فاطمه ابارقی؛ محمدرضا محمدآبادی؛ احمد آیت‌اللهی مهرجردی؛ امین خضری؛ دیانا شبان جرجندی؛ مجید عسکری حصنی؛ شکیب سالمی


بررسی اثر وراثت سیتوپلاسمی بر صفات رشد در گوسفند عربی با استفاده از روش بیزی

صفحه 19-28

مریم پناهی زاده؛ محمدتقی بیگی نصیری؛ محمود نظری؛ جمال فیاضی


نگاهی بسیار ساده بر شاخص ‏های ژنتیک تکاملی در ژن‎های CAPN3 و CAPN2 بلدرچین ژاپنی

صفحه 29-47

خدیجه مرادی؛ مصطفی قادری زفره ای؛ فرهاد صمدیان؛ محمد فروغی


پایش معیارهای حیاتی جمعیت بز مرخز در زیستگاه آن

صفحه 49-59

حمید رضا بهمنی؛ شیوا مفاخری؛ صالح صالحی؛ بهارک محمدیان