کلیدواژه‌ها = بیان ژن
بررسی بیان ژن IGF2 در بافت‌های عضلانی و چربی پشت کمر گوسفند کرمانی

دوره 3، شماره 2، شهریور 1402، صفحه 5-17

فاطمه ابارقی؛ محمدرضا محمدآبادی؛ احمد آیت‌اللهی مهرجردی؛ امین خضری؛ دیانا شبان جرجندی؛ مجید عسکری حصنی؛ شکیب سالمی