نویسنده = محمدتقی بیگی نصیری
بررسی اثر وراثت سیتوپلاسمی بر صفات رشد در گوسفند عربی با استفاده از روش بیزی

دوره 3، شماره 2، شهریور 1402، صفحه 19-28

مریم پناهی زاده؛ محمدتقی بیگی نصیری؛ محمود نظری؛ جمال فیاضی


مطالعه ساختار و اندازه موثرجمعیت گاونجدی، هلشتاین وآمیخته‌های آن‌ها با استفاده از پویش کل ژنوم

دوره 3، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 33-50

محمدرضا زرگر؛ محمدتقی بیگی نصیری؛ محمد باقر زندی باغچه مریم


تعیین چند شکلی ژن مقاوم به میکسو ویروس ( MX) در مرغان بومی خوزستان با استفاده از تکنیک PCR-RFLP

دوره 2، شماره 3، آذر 1401، صفحه 59-67

سعید چعب؛ محمدتقی بیگی نصیری؛ محمود نظری؛ جمال فیاضی


تعیین بهترین تابع توصیف کننده‌‌‌‌ی منحنی شیردهی و وراثت‌پذیری ضرایب آن در گاو نجدی

دوره 2، شماره 2، تیر 1401، صفحه 65-78

مریم تنسخ؛ جمال فیاضی؛ محمدتقی بیگی نصیری