کلیدواژه‌ها = کرمان
بررسی تنوع ژنتیکی شترهای بومی شمال استان کرمان با استفاده از آماره های F

دوره 1، شماره 2، دی 1400، صفحه 5-17

10.22034/bilj.2021.144024

محمدرضا محمدآبادی؛ مهرداد قاسمی میمندی؛ مهدیه منتظری