نویسنده = جمال فیاضی
تعداد مقالات: 1
1. اثر درون‏زادآوری بر کمیت و کیفیت شیر گاومیش‏های استان خوزستان

دوره 1، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 40-51

معصومه رضایی؛ جمال فیاضی؛ محمدتقی بیگی نصیری


شماره‌های پیشین نشریه