نویسنده = جمال فیاضی
تعداد مقالات: 2
1. مقایسه توان پیش‌بینی شبکه‌ عصبی مصنوعی و رگرسیون خطی چندگانه جهت پیش‌بینی وزن یک‌سالگی بزهای نژاد رائینی

دوره 1، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 74-85

سمیه رحیم‌نهال؛ جمال فیاضی؛ بیژن خلیلی مقدم؛ عباس مسعودی


2. بررسی پارامترهای ژنتیکی و فنوتیپی صفات رشد پیش از شیرگیری و بعد از شیرگیری گوسفندان لری با استفاده از مدل تک متغیره

دوره 1، شماره 1، بهار 1397، صفحه 80-95

زهرا یگانه پور؛ هدایت اله روشنفکر؛ جمال فیاضی؛ میرحسن بیرانوند؛ محمد قادرزاده


شماره‌های پیشین نشریه