پتانسیل ها و کاربردهای تکنولوژی کریسپر (CRISPR/Cas9) در مهندسی ژنتیک حیوانات اهلی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم دامی، دانشگاه ازاد اسلامی واحد اصفهان، ایران

2 گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

10.22034/bilj.2023.339611.1018

چکیده

در طی چند سال گذشته یک سیستم ایمنی در باکتری‌ها کشف شد که توسعه این سیستم سبب پیدایش یک تکنیک قوی ویرایش ژن به نام CRISPR/Cas9 (Clustered regularly interspaced short palindromic repeat) شد. تکنولوژی کریسپر به دلیل سادگی و انعطاف‌پذیری آن استفاده گسترده ای در بسیاری از زمینه‌های تحقیقاتی مبتنی بر ویرایش ژنوم در علوم حیوانی، میکروبی، پزشکی، داروسازی و گیاهی شده است. در این مقاله، تاریخچه، مکانیسم‌های پایه و کاربردهای سیستم CRISPR/Cas9 و پتانسیل های آن در بهبود عملکرد حیوانات اهلی بحث خواهد شد. با توجه به استقبال گسترده همه موسسات ویرایش ژنوم حیوانی در دنیا از این تکنولوژی و نیز پیشرفت هایی که در تکامل و افزایش قابلیت های آن انجام شده است، بدیهی است که سیستم CRISPR/Cas9 به زودی تحول چشم گیری در ایجاد لاین ها و نژادهای از حیوانات با صفات دلخواه بوجود آورد. علاوه براین، پیشرفت های گسترده ای برای بهبود توانمندی ها و بازدهی این تکنولوژی برای ویرایش هدفمند ژنوم و نیز کاهش شانس ویرایش نواحی غیرهدف درحال انجام است.

کلیدواژه‌ها