برآورد پارامترهای ژنتیکی برای صفت نسبت چربی به پروتئین شیر در گاوهای شیری ایران

دوره 1، شماره 1، آذر 1400، صفحه 5-21

همایون فرهنگ فر؛ مسلم باشتنی؛ مهشید محمدپناه؛ علیرضا اقبال


بررسی پارامترهای ژنتیکی و فنوتیپی صفات رشد پیش از شیرگیری و بعد از شیرگیری گوسفندان لری با استفاده از مدل تک متغیره

دوره 1، شماره 1، آذر 1400، صفحه 75-88

زهرا یگانه پور؛ هدایت الله روشنفکر؛ جمال فیاضی؛ میر حسن بیرانوند؛ محمد قادرزاده


بررسی تنوع ژنتیکی شترهای بومی شمال استان کرمان با استفاده از آماره های F

دوره 1، شماره 2، دی 1400، صفحه 5-17

محمدرضا محمدآبادی؛ مهرداد قاسمی میمندی؛ مهدیه منتظری


کنکاشی تحلیلی بر ابزارها و سازوکارهای فراژنتیک: با تاکید بر اهمیت در اصلاح نژاد دام

دوره 2، شماره 3، فروردین 1401، صفحه 5-39

زهرا بیرانوند؛ مصطفی قادری زفره ای؛ فرجاد رفیعی؛ علی جعفری؛ کیانوش زرین کاویانی؛ سعید کدخدایی؛ علی نقی کشتکاران


معرفی ویژگی‌های ظاهری مرتبط با شیردهی در شترهای بومی کویر مرکزی ایران و شترهای پاکستانی

دوره 2، شماره 2، تیر 1401، صفحه 5-15

مرتضی بیطرف ثانی؛ سید احمد حسینی؛ نادر اسدزاده؛ نوید قوی پنجه؛ مجتبی افشین؛ مهدی جسوری؛ جواد زارع هرفته؛ مهدی خجسته کی؛ علی بمان میرجلیلی


مروری نوین بر فناوری ریزآرایه: مبانی تئوریک، ساختار داده خام، تحلیل‌های آماری و تفسیر نتایج

دوره 2، شماره 3، آذر 1401، صفحه 5-30

آرش جوانمرد؛ کریم حسن پور؛ محمد سلیمان اختیاری؛ آیه سادات صدر؛ زهرا رودباری؛ پویا مطیع نوپرور؛ فرزاد غفوری


پتانسیل ها و کاربردهای تکنولوژی کریسپر (CRISPR/Cas9) در مهندسی ژنتیک حیوانات اهلی

دوره 2، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 5-29

شاهین اقبال سعید؛ احمد پیرعلی؛ سید حسین حسینی مقدم


مقایسه عملکرد رشد بره‌های نر نژاد شال حاصل از آمیزش‏های خویشاوندی و غیر خویشاوندی در گله‌های منطقه قزوین

دوره 1، شماره 2، دی 1400، صفحه 19-29

نادر پاپی؛ ایوب عزیزی؛ رضا پسندیده؛ آذر راشدی ده‌صحرائی؛ افروز شریفی


بررسی ساختار جمعیت و هم‌خونی در گوسفندان ایران‌بلک

دوره 2، شماره 2، تیر 1401، صفحه 27-41

محمدرضا بحرینی بهزادی؛ محمد کشاورزپور


بررسی چند شکلی ژن TGFβ3 و ارتباط آن با صفات رشد در جوجه‌ های گوشتی سویه راس

دوره 1، شماره 2، دی 1400، صفحه 31-42

حامد شریفی‌نژاد؛ محمد باقر منتظر تربتی


مقایسه توالی ژن ATP6 در شتر ترکمن و سایر شترهای تک‌کوهانه، دوکوهانه اهلی و وحشی

دوره 2، شماره 3، آذر 1401، صفحه 31-44

کریم نوبری؛ کاظم یوسفی کلاریکلائی؛ رضا کمالی


مطالعه ساختار و اندازه موثرجمعیت گاونجدی، هلشتاین وآمیخته‌های آن‌ها با استفاده از پویش کل ژنوم

دوره 3، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 33-50

محمدرضا زرگر؛ محمدتقی بیگی نصیری؛ محمد باقر زندی باغچه مریم


ارزیابی عملکرد اقتصادی گوسفندان لری‌بختیاری و آمیخته رومانف-لری‌بختیاری

دوره 2، شماره 3، آذر 1401، صفحه 45-57

مختارعلی عباسی؛ آذر راشدی ده صحرائی؛ امیر طاهری یگانه؛ مهراب فرجی


بهینه‌سازی ژنومی پدیده‌های تکامل و ساختار جمعیتی در زنبورعسل

دوره 2، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 45-55

عاطفه سیددخت؛ جواد رحمانی نیا