برآورد پارامترهای ژنتیکی برای صفت نسبت چربی به پروتئین شیر در گاوهای شیری ایران

دوره 1، شماره 1، آذر 1400، صفحه 5-21

10.22034/bilj.2021.142283

همایون فرهنگ فر؛ مسلم باشتنی؛ مهشید محمدپناه؛ علیرضا اقبال


بررسی پارامترهای ژنتیکی و فنوتیپی صفات رشد پیش از شیرگیری و بعد از شیرگیری گوسفندان لری با استفاده از مدل تک متغیره

دوره 1، شماره 1، آذر 1400، صفحه 75-88

10.22034/bilj.2021.142309

زهرا یگانه پور؛ هدایت الله روشنفکر؛ جمال فیاضی؛ میر حسن بیرانوند؛ محمد قادرزاده


بررسی تنوع ژنتیکی شترهای بومی شمال استان کرمان با استفاده از آماره های F

دوره 1، شماره 2، دی 1400، صفحه 5-17

10.22034/bilj.2021.144024

محمدرضا محمدآبادی؛ مهرداد قاسمی میمندی؛ مهدیه منتظری


کنکاشی تحلیلی بر ابزارها و سازوکارهای فراژنتیک: با تاکید بر اهمیت در اصلاح نژاد دام

دوره 2، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 5-39

10.22034/bilj.2022.148464

زهرا بیرانوند؛ مصطفی قادری زفره ای؛ فرجاد رفیعی؛ علی جعفری؛ کیانوش زرین کاویانی؛ سعید کدخدایی؛ علی نقی کشتکاران


معرفی ویژگی‌های ظاهری مرتبط با شیردهی در شترهای بومی کویر مرکزی ایران و شترهای پاکستانی

دوره 2، شماره 2، تیر 1401، صفحه 5-15

10.22034/bilj.2022.153224

مرتضی بیطرف ثانی؛ سید احمد حسینی؛ نادر اسدزاده؛ نوید قوی پنجه؛ مجتبی افشین؛ مهدی جسوری؛ جواد زارع هرفته؛ مهدی خجسته کی؛ علی بمان میرجلیلی


مروری نوین بر فناوری ریزآرایه: مبانی تئوریک، ساختار داده خام، تحلیل‌های آماری و تفسیر نتایج

دوره 2، شماره 3، آذر 1401، صفحه 5-30

10.22034/bilj.2022.351401.1024

آرش جوانمرد؛ کریم حسن پور؛ محمد سلیمان اختیاری؛ آیه سادات صدر؛ زهرا رودباری؛ پویا مطیع نوپرور؛ فرزاد غفوری


پتانسیل ها و کاربردهای تکنولوژی کریسپر (CRISPR/Cas9) در مهندسی ژنتیک حیوانات اهلی

دوره 2، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 5-29

10.22034/bilj.2023.339611.1018

شاهین اقبال سعید؛ احمد پیرعلی؛ سید حسین حسینی مقدم


مقایسه عملکرد رشد بره‌های نر نژاد شال حاصل از آمیزش‏های خویشاوندی و غیر خویشاوندی در گله‌های منطقه قزوین

دوره 1، شماره 2، دی 1400، صفحه 19-29

10.22034/bilj.2021.144025

نادر پاپی؛ ایوب عزیزی؛ رضا پسندیده؛ آذر راشدی ده‌صحرائی؛ افروز شریفی


بررسی ساختار جمعیت و هم‌خونی در گوسفندان ایران‌بلک

دوره 2، شماره 2، تیر 1401، صفحه 27-41

10.22034/bilj.2022.153229

محمدرضا بحرینی بهزادی؛ محمد کشاورزپور


ارزیابی عملکرد اقتصادی گوسفندان لری‌بختیاری و آمیخته رومانف-لری‌بختیاری

دوره 2، شماره 3، آذر 1401، صفحه 45-57

10.22034/bilj.2022.323726.1009

مختارعلی عباسی؛ آذر راشدی ده صحرائی؛ امیر طاهری یگانه؛ مهراب فرجی


ارزیابی ژنتیکی پارامترهای منحنی رشد با مدل‌های مختلف غیرخطی در گوسفندان کردی شمال خراسان

دوره 2، شماره 2، تیر 1401، صفحه 53-64

10.22034/bilj.2022.153231

سونیا زکی زاده؛ داوودعلی ساقی؛ مهدی الهی نرشیزی؛ حسین مهربان