کلیدواژه‌ها = رگرسیون خطی- میانگین حداقل مربعات- گاو هلشتاین
تعداد مقالات: 1