کلیدواژه‌ها = فنوتیپ قوچ
مقایسه عملکرد رشد بره‌های نر نژاد شال حاصل از آمیزش‏های خویشاوندی و غیر خویشاوندی در گله‌های منطقه قزوین

دوره 1، شماره 2، دی 1400، صفحه 19-29

10.22034/bilj.2021.144025

نادر پاپی؛ ایوب عزیزی؛ رضا پسندیده؛ آذر راشدی ده‌صحرائی؛ افروز شریفی