نویسنده = مرتضی بیطرف ثانی
معرفی ویژگی‌های ظاهری مرتبط با شیردهی در شترهای بومی کویر مرکزی ایران و شترهای پاکستانی

دوره 2، شماره 2، تیر 1401، صفحه 5-15

10.22034/bilj.2022.153224

مرتضی بیطرف ثانی؛ سید احمد حسینی؛ نادر اسدزاده؛ نوید قوی پنجه؛ مجتبی افشین؛ مهدی جسوری؛ جواد زارع هرفته؛ مهدی خجسته کی؛ علی بمان میرجلیلی