نویسنده = روشنفکر، هدایت‌اله
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل ژنتیکی و فنوتیپی صفات وزن بدن در سنین مختلف در بز کرکی خراسان جنوبی با استفاده از روش آماری بیزی

دوره 1، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 41-58

الهام بهدانی؛ هدایت‌اله روشنفکر؛ آذر راشدی ده‌صحرائی


شماره‌های پیشین نشریه