نویسنده = باشتنی، مسلم
تعداد مقالات: 1
1. برآورد پارامترهای ژنتیکی برای صفت نسبت چربی به پروتئین شیر در گاوهای شیری ایران

دوره 1، شماره 1، بهار 1397، صفحه 1-23

همایون فرهنگ فر؛ مسلم باشتنی؛ مهشید محمدپناه؛ علیرضا اقبال


شماره‌های پیشین نشریه