کلیدواژه‌ها = پارامترهای ژنتیکی
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل ژنتیکی و فنوتیپی صفات وزن بدن در سنین مختلف در بز کرکی خراسان جنوبی با استفاده از روش آماری بیزی

دوره 1، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 41-58

الهام بهدانی؛ هدایت‌اله روشنفکر؛ آذر راشدی ده‌صحرائی


2. برآورد پارامترهای ژنتیکی برای صفت نسبت چربی به پروتئین شیر در گاوهای شیری ایران

دوره 1، شماره 1، بهار 1397، صفحه 1-23

همایون فرهنگ فر؛ مسلم باشتنی؛ مهشید محمدپناه؛ علیرضا اقبال


شماره‌های پیشین نشریه