کلیدواژه‌ها = نماتدهای دستگاه گوارش و گوسفند نژاد بومی قزل ایرانی