نویسنده = معصومه شایسته
تعداد مقالات: 1
1. بررسی روند تغییرات سالانه تبارآمیزی و ارزیابی اثر آن بر صفات رشد در گوسفند نژاد مغانی

دوره 1، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 23-39

معصومه شایسته؛ محمدتقی بیگی نصیری؛ آذر راشدی ده صحرائی


شماره‌های پیشین نشریه