نویسنده = آرش جوانمرد
تعداد مقالات: 1
1. آنالیز بیوانفورماتیکی و شناسایی پلی‌مورفیسم‌های جدید در اگزون شماره‌ی 2 ژن Ovar MHC-DRB1 در گوسفندان نژاد قزل

دوره 1، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 59-73

رحمان حاجی‌علیزاده؛ سید عباس رأفت؛ آرش جوانمرد؛ ابوالفضل برزگری


شماره‌های پیشین نشریه