نویسنده = آذر راشدی ده‌صحرائی
تعداد مقالات: 2
1. مقایسه عملکرد رشد بره‌های نر نژاد شال حاصل از آمیزش‌‏های خویشاوندی و غیر خویشاوندی در گله‌های منطقه قزوین

دوره 1، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 14-24

نادر پاپی؛ ایوب عزیزی؛ رضا پسندیده؛ آذر راشدی ده‌صحرائی؛ افروز شریفی


2. تحلیل ژنتیکی و فنوتیپی صفات وزن بدن در سنین مختلف در بز کرکی خراسان جنوبی با استفاده از روش آماری بیزی

دوره 1، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 41-58

الهام بهدانی؛ هدایت‌اله روشنفکر؛ آذر راشدی ده‌صحرائی


شماره‌های پیشین نشریه