نویسنده = مهرداد قاسمی میمندی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تنوع ژنتیکی شترهای بومی شمال استان کرمان با استفاده از آماره‌های F

دوره 1، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 1-13

محمدرضا محمدآبادی؛ مهرداد قاسمی میمندی؛ مهدیه منتظری


شماره‌های پیشین نشریه