نویسنده = عباس مسعودی
تعداد مقالات: 2
1. مقایسه توان پیش‌بینی شبکه‌ عصبی مصنوعی و رگرسیون خطی چندگانه جهت پیش‌بینی وزن یک‌سالگی بزهای نژاد رائینی

دوره 1، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 74-85

سمیه رحیم‌نهال؛ جمال فیاضی؛ بیژن خلیلی مقدم؛ عباس مسعودی


2. مقایسه مدل‌های مختلف حیوانی جهت برآورد مؤلفه‌های (کو)واریانس و فراسنجه‌های ژنتیکی صفات رشد در گوسفند نژاد زندی

دوره 1، شماره 1، بهار 1397، صفحه 61-79

آذر راشدی ده صحرائی؛ محمدتقی بیگی نصیری؛ هدایت اله روشنفکر؛ عباس مسعودی


شماره‌های پیشین نشریه